Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Valdštejn: Chudý šlechtic dobyl Evropu, zapíchli ho v posteli

Valdštejn: Chudý šlechtic dobyl Evropu, zapíchli ho v posteli

Evropa se zmítala v třicetileté válce. Do té doby nepředstavitelně krvavý konflikt, při kterém lehala popelem celá města, převrátil kontinent naruby a pomohl řadě lidí ke hvězdné kariéře.

Mezi ně patřil i Albrecht z Valdštejna, český vojevůdce a politik. Syn zchudlého šlechtice studoval na evangelické univerzitě v Altdorfu, kterou však pro své nevhodné chování musel opustit. Strávil dokonce několik dní v městském vězení, neboť se zúčastnil několika šarvátek a bitek. Při jedné z nich byl zabit syn významného altdorfského měšťana a Valdštejn pomohl vrahovi k útěku. Oleje do ohně pak přilil sám, když téměř k smrti umlátil svého sluhu.

Jak bylo u mladých kavalírů zvykem, absolvoval poznávací cestu po Evropě. Po návratu do Čech se nechal roku 1604 najmout jako praporčík pro vojenské tažení císaře Rudolfa II. proti Turkům a uherským povstalcům Štěpána Bočkaje, kde si vysloužil povýšení na hejtmana. Někdy v té době přestoupil ke katolictví, jako evangelík by totiž neměl šanci se prosadit u císařského dvora.

Jeho zářivý vzestup odstartovalo české stavovské povstání, které spustilo třicetiletou válku. Albrecht neváhal, ukradl pokladnu moravských stavů a s částí vojska přeběhl k císaři. Najal také žoldnéře v Nizozemí, což mu umožnilo získat respektované postavení.

Na bojištích uplatnil vojevůdcovské schopnosti a po porážce českých stavů přišel k pohádkovému bohatství, neboť levně skupoval zkonfiskovaný majetek. Byl vůbec prvním, kdo začal vydržovat stálou armádu, a to nikoli z císařské apanáže, ale z kořisti a vlastních peněz. Ke svému ohromnému majetku a vlivu přišel díky své cílevědomosti, podnikavosti a také dvěma výhodným sňatkům. Valdštejn byl pro moc připraven udělat vše, co bylo potřeba.


Ryze česká Bohemia mincovna vydala oficiální ražbu zušlechtěnou ryzím zlatem vyobrazující slavný desetidukát Albrechta z Valdštejna a my Vám právě nyní přinášíme možnost získat ji s 50% cenovým zvýhodněním spolu s certifikátem pravosti a DÁRKEM s dobrodružno-historickou tematikou zcela ZDARMA


Valdštejnova kariéra dále strmě stoupala. Z mladíka z chudých poměrů se stal vojevůdce a politik, vévoda meklenburský, frýdlantský a kníže hlohovský a zaháňský. Byl nejvyšším velitelem císařsko-ligistických vojsk během třicetileté války. Stal se z něho bohatý, mocný a nebojácný muž. Jeho frýdlantské panství s centrem v Jičíně povýšilo na vévodství. Pro svoje území si Valdštejn vymohl řadu privilegií. Bylo v mnoha ohledech nezávislé, osvobozeno od daní a Valdštejn se dokázal vyhnout i velmi drahé povinnosti zajistit zimní ubytování armád. Samotný Jičín měl být rozsáhle přestavěn, měla tu být například založena univerzita a samostatné biskupství a mnoho dalšího.

Valdštejn si dokonce vymohl právo razit vlastní mince. Od roku 1628 Valdštejn v Jičíně razil mince, na kterých stálo nové rodové heslo Navzdory závisti! a nechyběl na nich ani Valdštejnův portrét. V tamější mincovně vznikaly dukáty, tolary i krejcary. Nejhodnotnější byl zlatý desetidukát Albrechta z Valdštejna, který patří v současnosti mezi nejvzácnější mince, jeho exempláře se draží za miliony korun. Mincovna byla v provozu jen v krátkém časovém období (v letech 1626–34), což přidává na její vzácnosti.

Zatímco evropské armády nadále sváděly krvavé boje, Valdštejnova hvězda začala rychle padat. Během své závratné kariéry si bezskrupulózní, tvrdý, až chorobně ambiciózní šlechtic nadělal mnoho nepřátel.

V roce 1633 se změnila situace na bojišti. Albrecht váhal s vysláním vojska do Bavorska, což mu přitížilo u císařského dvora, kde měl i bez toho mnoho odpůrců. Navíc jej omezovala těžká syfilitida, nemoc mu téměř neumožňovala opouštět lůžko a velmi negativně se projevila na jeho psychickém stavu. Vše vyvrcholilo v únoru 1634 v Chebu. Císařští důstojníci nejprve zavraždili při hostině Valdštejnovy věrné, pak vtrhli do Pachelbelova domě, kdy byl ubytován, a dragoun Walter Deveroux jej probodl partyzánou.

Jeho ohromný majetek byl zkonfiskován, jeho rodina získala zpět pouze pražský palác a panství Česká Lípa. Císař Ferdinand II. pod hrozbou zabavení majetku nařídil všechny Valdštejnovy mince roztavit a kov zpracovat na ražbu císařských mincí. Už nic nemělo připomínat osudy jednoho z nejmocnějších mužů své doby. Dochovalo se pouze málo numismatických exemplářů se silným příběhem a vysokou hodnotou.