Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Před 680 lety: Karel IV. začíná stavět nejslavnější katedrálu a království má konečně arcibiskupa

Před 680 lety: Karel IV. začíná stavět nejslavnější katedrálu a království má konečně arcibiskupa

Karel IV. byl velmi zbožný a církevním záležitostem přikládal velkou důležitost, podle některých dobových kritiků až přílišnou. Před 680 lety se mu podařilo získat pro království arcibiskupství a zahájit stavbu našeho nejdůležitějšího svatostánku, katedrály sv. Víta.

Vlastního arcibiskupství se Čechové dočkali až v roce 1344, po téměř čtyř stech letech od vzniku biskupství. V povýšení sehrála roli příznivá politická situace, kdy silní Lucemburkové udržovali dobré vztahy s Francií, která měla rozhodující vliv na papeže, tehdy sídlícího v Avignonu. Papež Klement VI., který mladého Karla ve Francii vychovával, vyhověl Janu Lucemburskému a jeho synovi a povýšil pražské biskupství. Arcibiskupství podpořilo samostatnost a svébytnost státu. Pod vrchní pravomoc metropolity pražského spadalo biskupství olomoucké a litomyšlské neboli základ českého státního teritoria. Prvním arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic, kterému Karel plně důvěřoval a svěřoval mu řadu důležitých diplomatických misí.

Po povýšení získal pražský arcibiskup právo korunovace českých králů. Ještě v témže roce Karlův otec, král Jan Lucemburský, položil základní kámen nové katedrály. Ve velkolepé stavbě pak pokračoval Karel. Teprve za jeho vlády začala zásluhou hutí Matyáše z Arrasu a Petra Parléře získávat katedrála svou podobu, inspirovanou obdobnými stavbami ve Francii. Během Karlova života nebyla stavba katedrály dokončena a ke své současné podobě dospěla teprve roku 1929. Trojlodní katedrála je spolu s celým Pražským hradem středobodem a srdcem českých zemí, zjevným znamením české národní a státní identity. V katedrále se odehrály všechny slavné a okázalé korunovace českých králů a královen. Chrám je i místem posledního odpočinku českých vládců včetně samotného Karla IV. 

U této výjimečné příležitosti Vám jako výhradní distributor ryze české Bohemia mincovny přinášíme exkluzivní možnost získat dvě oficiální cihličky z ryzího zlata 999,9/100 s motivy Svatovítské katedrály a Pražského arcibiskupství za cenu jedné cihličky.