Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Cyril a Metoděj, intelektuál a úředník na Velké Moravě

Cyril a Metoděj, intelektuál a úředník na Velké Moravě

V červenci si připomínáme příchod soluňských bratří Cyrila a Metoděje, kteří na Velké Moravě šířili vzdělání a křesťanství.

Byzantské vzdělance pozval na Moravu tehdejší kníže Rostislav. Na Moravě, která se rozhodla pro přijetí křesťanství už desítky let před příchodem bratří, působila řada duchovních z různých zemí. Každý z nich přednášel křesťanskou víru odlišně a vyučoval žáky jinak, což bylo příčinou mnoha rozporů.

Cyril a Metoděj po svém příchodu vytvořili nový jazyk kombinující řečtinu a staroslověnštinu. K tomu přidali i písmo hlaholici. Pro misi k moravským Slovanům měli zásadní předpoklad, dobře ovládali slovanský jazyk, protože se narodili v makedonské Soluni, oblasti osídlené slovanským obyvatelstvem.

 

U příležitosti významných státních svátků 5. a 6. července vám jako výhradní distributor ryze české numismatické značky Bohemia mincovna přinášíme speciální nabídku: DVĚ CIHLIČKY Z RYZÍHO STŘÍBRA ZA CENU JEDNÉ! Stříbrné pamětní cihličky zobrazují motivy Příchod Cyrila a Metoděje a Upálení mistra Jana Husa. Tato nabídka je časově omezena, využijte své šance co nejdříve! Pro více informací klikněte zde.

 

Na Moravu přišli dva schopní muži. Starší Metoděj, původním jménem Michal, byl nejstarším synem vojenského velitele ze Soluně. Poté, co vystudoval práva, působil třináct let jako císařský prefekt, byl velmi schopným manažerem. Následně vstoupil do byzantského kláštera, kam jej krátce po něm následoval i jeho o třináct let mladší bratr Konstantin, profesor filozofie, asketa, intelektuál a polyglot.  

Po několikaleté misijní činnosti na Moravě odcestovali bratři do Říma. Dostali příslib, že bude slovanská řeč uznána za liturgickou. Během pobytu v Římě Konstantin vážně onemocněl, vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril. Záhy na to zemřel.

Metoděj byl papežem jmenován arcibiskupem Panonie, to je území, které zahrnovalo dnešní východní Rakousko a západní Maďarsko a Moravu. To však rozlítilo salcburského arcibiskupa, který toto území považoval za své misijní pole a dal Metoděje na dva a půl roku uvěznit. Po následném propuštění papež znovu Metoděje potvrdil v úřadě arcibiskupa. Metoděj zemřel roku 885.

Po jeho smrti velkomoravský kníže Svatopluk, který měl dost věčných církevních sporů, vyhnal jeho žáky a Velká Morava se přiklonila k latinskému západu.

 

Připravili jsme pro vás zábavnou hru s různými otázkami, ve které si můžete otestovat své znalosti a možná se i něco nového naučit. Čeká vás spousta zábavy a úkolů. 

Hru spustíte kliknutím sem.