Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Kutná Hora - Pokladnice českých králů, která významně ovlivnila ekonomiku celé středověké Evropy

Kutná Hora - Pokladnice českých králů, která významně ovlivnila ekonomiku celé středověké Evropy

Malebné historické město ležící ve středních Čechách se proslavilo jako jedno z nejvýznamnějších nalezišť stříbra na světě.

Již ve 13. století zde byly objeveny bohaté zásoby tohoto drahého kovu, což posunulo Kutnou Horu na vrchol ekonomického a kulturního rozkvětu a stala se tak významným střediskem těžby a obchodu se stříbrem. Těžba stříbra v Kutné Hoře dosáhla svého vrcholu ve 14. století, kdy se město stalo jedním z největších stříbrných producentů v Evropě. Stříbro z Kutné Hory bylo vyváženo do různých částí kontinentu a stalo se základem pro bohatství a rozvoj města.

Jeden z nejznámějších symbolů Kutné Hory je pražský groš, mince ražená v místní mincovně. Pražský groš se díky své vysoké kvalitě a váze stříbra stal záhy mezinárodním platidlem. Byl tak rozšířený, že se stal základem měnového systému a obchodu v celé střední Evropě.

Unikátní pamětní ražbu Kutná Hora - město stříbra z produkce ryze české Bohemia mincovny si můžete do své numismatické sbírky přidat pouze prostřednictvím výhradního distributora, kterým je Moje mincovna CZ. Jedinečnou ražbu z ryzího stříbra vám přinášíme v 5 uncích ryzího stříbra o impozantním průměru 65 mmElegantní sběratelský box a certifikát pravosti je vždy součástí.

Zásadní vliv na rozvoj města měl bezesporu významný český král a později císař Svaté říše římské, Karel IV. Ten využíval stříbro z Kutné Hory pro financování svých ambiciózních stavebních projektů, včetně slavného chrámu svatého Víta v Praze. Jeho silná podpora těžby stříbra a ražby mincí vedla ke zvýšení prestiže města a jeho bohatství.

Kutná hora byla díky svému bohatství a vlivu také důležitým politickým a kulturním centrem. Největšími drahokamy architektonické pokladnice Kutné Hory jsou bezesporu chrám sv. Barbory zasvěcený patronce horníků, svaté panně Barboře, a katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, na jejíž obnově po husitském plenění se podílel jeden z nejoriginálnějších architektů 18. století, tehdy teprve pětadvacetiletý Jan Blažej Santini.

Ekonomické srdce království, Vlašský dvůr, se stalo svědkem mnoha významných událostí, které ovlivnily nejen osud Českého království. Konaly se tu zemské sněmy a státnická jednání, roku 1409 zde byl v královské audienční síni podepsán tzv. Dekret kutnohorský o novém rozdělení pravomocí na pražské univerzitě. Nejvýznamnější událostí, kterou Vlašský dvůr zažil, byla však patrně královská volba, která se tu konala v květnu 1471. Při ní byl zvolen mladičký polský princ Vladislav II. Jagelonský českým králem.

I když těžba stříbra v Kutné Hoře postupně upadala, dědictví jako "město stříbra" přetrvalo. Dnes je Kutná Hora významným turistickým cílem, který láká návštěvníky svou historií, architekturou a půvabným středověkým charakterem. Město stále oplývá bohatou historií a jedinečným kulturním dědictvím, které připomíná éru, kdy pražský groš ovládal obchodní scénu v celé Evropě.