Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Výroční ražba oslavuje 100 let udělování Řádu Bílého lva

Výroční ražba oslavuje 100 let udělování Řádu Bílého lva

Nejvyšší státní vyznamenání mladé Československé republiky bylo prezidentem poprvé uděleno před 100 lety. Bohemia mincovna toto významné jubileum uctívá výroční ražbou Řád Bílého lva, kterou je možné získat exkluzivně u Moje mincovna CZ v limitované edici ZDARMA, jen za úhradu poštovného a balného.

Řád Bílého lva je nejvyšším českým státním vyznamenáním, které vychází z původního Československého řádu Bílého lva. Ten vznikl jen pár let po vzniku nové republiky uprostřed neklidné poválečné Evropy a měl být udělován prezidentem cizím státním příslušníkům za zásluhy o československý stát.

Inspirace v historii a tradici

První umělecká soutěž vypsaná na podobu řádu skončila neúspěšně a do věci se vložil tehdejší ceremoniář prezidentské kanceláře Jiří Guth-Jarkovský. V druhé soutěži umělecká porota vybrala návrhy rytce Rudolfa Karneta. Řád dostal podobu rozeklané pětidílné hvězdice, aby se odlišil od předchozích křížových řádů. Tvůrci jej doplnili zlatými lipovými listy, monogramem republiky a také nápisem Pravda vítězí.

Aby Československo vůbec mohlo vzniknout a obstát ve světové politice, potřebovalo silné spojence. Vedle Spojených států amerických to byla především Francie, vzor pro mladou republiku a evropská velmoc. A právě ve Francii tvůrci řádu načerpali inspiraci pro jeho podobu a jeho prvním nositelem se stal několikanásobný francouzský premiér a prezident Raymond Poincaré. V prvním roce udělování řádu jej získali i další dva Francouzi, maršál Ferdinand Foch a Maurice Janin, francouzský generál a velitel Československých legií v Rusku a ve Francii. Ocenění v témže roce získali i rumunský král Ferdinand I. a jugoslávský král Alexandr I., jejichž země byli spojenci Československa.

Důraz na české kulturní dědictví

„Naši předkové založili tradici udělování státních vyznamenání a my dnes můžeme vzdát hold tomuto významnému kulturnímu dědictví našeho národa. Letošní 100. výročí prvního udělení Řádu Bílého lva nás inspirovalo k výroční ražbě, jež na svém averzu nese podobu původního vyznamenání obkrouženého stuhou s nápisem PRAVDA VÍTĚZÍ,“ popisuje genezi vzniku výroční ražby Luboš Krčil, ředitel producenta Bohemia mincovny.

zadní strana ražby je plná dalších symbolických významů. Originální emblém propojující českého lva s moravskou a slezskou orlicí vyjadřuje historickou jednotu českých zemí a symbolická nominální hodnota 1 TOLAR ČECHIE odkazuje na bohatou tradici mincovnictví u nás.

Pamětní ražba ke 100. výročí ZDARMA

Výroční ražbu Řád Bílého lva můžete získat ZDARMA, pouze za úhradu poštovného a balného ve výši 99 korun, exkluzivně prostřednictvím společnosti Moje mincovna CZ, výhradního distributora Bohemia mincovny v České republice, na www.razbazdarma.cz nebo na telefonním čísle 226 52 25 55.