Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Výroční ražba k 200. výročí narození otce české hudby

Výroční ražba k 200. výročí narození otce české hudby

Ve svých dílech dokázal vyzdvihnout českou kulturu, krásu české krajiny a hrdost našeho lidu. K poctě 200. výročí narození hudebního velikána Bedřicha Smetany vydává ryze česká společnost Bohemia mincovna striktně limitovanou výroční ražbu, kterou můžete získat ZDARMA, jen za úhradu poštovného a balného, výhradně u Moje mincovna CZ.

Narodil se před dvěma sty lety v Litomyšli do zajištěné sládkovské rodiny. Zázračné dítě s absolutním sluchem již velmi záhy začalo projevovat hudební nadání. Pětiletý Bedřich uměl hrát na housle a klavír a pamatoval si i složité skladby. Už brzy bylo rodičům jasné, že v jejich synovi dřímá hudební génius.

Od špatného studenta k úspěšnému skladateli

Gymnaziální studia v Jindřichově Hradci, kam se rodina přestěhovala, musel Bedřich pro nedostatečný prospěch opustit a poté, co vystřídal několik dalších škol, bylo jasné, že milovaná hudba bude v jeho životě zaujímat stále větší místo na úkor studia. Po maturitě se vzepřel přání svého otce a místo studií práv na univerzitě přesídlil do Prahy. Z této doby pochází známý Smetanův deníkový zápis „S pomocí a milostí Boží budu jednou v technice Lisztem, v kompozici Mozartem.“

V Praze se Smetana živil vyučováním hudby, navazoval důležité kontakty, na Staroměstském náměstí otevřel vlastní hudební ústav a také založil rodinu. Ze čtyř dcer, které se manželům po svatbě v krátkém sledu narodily, bohužel přežila jen jedna a zdrcený Smetana přijal místo ředitele společnosti pro klasickou hudbu ve švédském Göteborgu, kde složil své první tři symfonické básně.

Mezitím se v Praze připravovalo otevření Prozatímního divadla, prvního českého divadla u nás, kde se Smetana po návratu ze Švédska neúspěšně ucházel o místo kapelníka. Začal tedy pracovat na své první české opeře Braniboři v Čechách, jejíž premiéra sklidila mezi diváky ohromné nadšení. O pár měsíců později uvedená druhá opera, Prodaná nevěsta, znamenala definitivní zlom ve Smetanově kariéře. Díky jejímu fenomenálnímu úspěchu konečně získal vysněné místo kapelníka Prozatímního divadla.

„Mnozí z nás si jistě ze školy pamatují mnemotechnickou pomůcku BRA-PRO-DA-LI-DVĚ-HU-TA-ČE-VI, která nám pomáhala v zapamatování všech oper Bedřich Smetany: Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna a nedokončená Viola. Výroční ražbou vydanou k 200 letům od narození Bedřicha Smetany se chceme poklonit velikánovi české hudby, jehož celoživotní dílo odráží vlastenecký zápal a obdiv k českému národu, což je i jedním z poslání Bohemia mincovny,“ vysvětluje Luboš Krčil, ředitel producenta výroční ražby.

Národní skladatel tvořil svá nejvýznamnější díla v bolestech a hluchý

Dílo Bedřicha Smetany je neodmyslitelně spjato s Národním divadlem. Při slavnostním položení základního kamene má premiéru opera Dalibor, v den slavnostního otevření zlaté kapličky je uvedena opera Libuše, jejíž fanfáry se dodnes hrají při příchodu hlavy státu.

Profesní úspěchy jsou však doprovázeny negativními událostmi ve Smetanově osobním životě a zhoršením zdraví. Sluchové halucinace, závratě či hučení v uších vyústily u padesátiletého Smetany v absolutní hluchotu, která ho donutila vzdát se místa kapelníka a přestat učit. Nicméně komponuje dál. Ze svých nejvýznamnějších skladeb, ze kterých neslyšel jedinou notu, je za vrcholné dílo považován cyklus symfonických básní oslavujících české dějiny, Má vlast. Premiéře byl Smetana osobně přítomen, viděl obrovské ovace, ale potlesk publika už slyšel nemohl.

„Bedřich Smetana se svým dílem vyvěrajícím z lásky k české historii a krajině stal vpravdě národním skladatelem. Jsem hrdý na to, že prostřednictvím výroční ražby od Bohemia mincovny můžeme šířit jméno tohoto velikána české hudby a národní hrdost, kterou ve svých skladbách vyjadřoval,“ dodává Libor Veselý, ředitel společnosti Moje mincovna CZ, která výroční ražbu Bedřich Smetana – 200 let na českém trhu exkluzivně distribuuje.

Zdravotní stav skladatele nebyl už od dětství ideální. Smetana trpěl různými neduhy a bohužel postupně ztratil sluch v pravém uchu, na levé ucho plně ohluchl náhle 20. října 1874. V následujících letech se jeho zdravotní stav zhoršoval a po záchvatech zuřivosti byl převezen do ústavu pro choromyslné, kde 12. května 1884 skonal. Smutečního průvodu se o tři dny později zúčastnily tisíce lidí a při večerním představení Prodané nevěsty bylo jeviště Národního divadla potažené černým suknem.

Pamětní ražba k 200. výročí narození Bedřicha Smetany ZDARMA

Výroční ražbu Bedřich Smetana – 200 let můžete získat ZDARMA, pouze za úhradu poštovného a balného ve výši 99 Kč, exkluzivně prostřednictvím společnosti Moje mincovna CZ, výhradního distributora Bohemia mincovny v České republice, na www.smetanazdarma.cz nebo na telefonním čísle 226 522 555.