Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Nejočekávanější novinka roku od Bohemia mincovny a Tatra mincovny

Nejočekávanější novinka roku od Bohemia mincovny a Tatra mincovny

Samostatný československý stát vznikl na troskách rakousko-uherského císařství, které se aktivně zapojilo do velké války. Zatímco tisíce mužů odjížděly na frontu, v jednotlivých zemích monarchie probublávala touha po národních státech.

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní strůjce myšlenky na samostatný stát Čechů a Slováků, společně s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem vytvořili trojlístek, který z exilu za vznik nového státu bojoval. Na francouzské, italské a ruské frontě se formovaly československé legie, které později sehrály klíčovou roli během přesvědčování světových velmocí o životaschopnosti budoucího státu.

S chýlící se kapitulací Rakouska-Uherska se přiblížil i vznik Československa. V říjnu 1918 USA uznaly Washingtonskou deklaraci, prohlášení nezávislosti československého národa. To byla pro mocnářství poslední rána. Večer 28. října vydal domácí Národní výbor zákon o zřízení samostatného státu československého.

Zdaleka ne všichni „noví“ Čechoslováci měli ze státu radost a mladá republika si musela své místo ve světě prosadit. Ale jisté je, že vznikem samostatného Československa bylo odstartováno dvacetileté období úchvatného technologického, průmyslového a kulturního rozvoje, které nás fascinuje a inspiruje dodnes.

„Vznik republiky je hlavním historickým milníkem našich novodobých dějin, a proto jsme se rozhodli jej uctít zcela novou originální pamětní ražbou z ryzího kovu s trvalou hodnotou,“ vysvětluje Luboš Krčil, ředitel Bohemia mincovny, která v koprodukci s Tatra mincovnou stříbrnou pamětní ražbu vydává.

Vývoj návrhu přední i zadní strany pamětní ražby popisuje medailér MgA. Miroslav Schovanec:

„Poměrně rychle bylo jasno o tom, že zadní straně ražby bude dominovat tzv. sdružený znak legií, který byl v prvních dvou letech nového státu používán jako provizorní státní znak. Vzdáváme tím poctu všem statečným legionářům, kteří hrdinně bojovali za ještě neexistující stát. Motiv na averzní stranu ražby vzešel z delší diskuse, jejímž konsensem byla kombinace portrétů Tomáše Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika s jejich podpisy. Tito dva členové triumvirátu Masaryk – Beneš – Štefánik zároveň symbolizují spojení Čechů a Slováků v nově vzniklé republice, jejíž typický obrys doplněný o lipové lístky a trikoloru je rovněž součástí výsledné kompozice. Velkou pozornost jsme rovněž věnovali výběru ornamentů na pozadí a typu písma, které, myslím, zdařile podtrhují ‚prvorepublikový‘ dojem z celého návrhu.“