Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Nejočekávanější novinka roku od Bohemia mincovny a Tatra mincovny

Nejočekávanější novinka roku od Bohemia mincovny a Tatra mincovny

Samostatný československý stát vznikl na troskách rakousko-uherského císařství, které se aktivně zapojilo do velké války. Zatímco tisíce mužů odjížděly na frontu, v jednotlivých zemích monarchie probublávala touha po národních státech.

Tomáš Garrigue Masaryk, hlavní strůjce myšlenky na samostatný stát Čechů a Slováků, společně s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem vytvořili trojlístek, který z exilu za vznik nového státu bojoval. Na francouzské, italské a ruské frontě se formovaly československé legie, které později sehrály klíčovou roli během přesvědčování světových velmocí o životaschopnosti budoucího státu.

S chýlící se kapitulací Rakouska-Uherska se přiblížil i vznik Československa. V říjnu 1918 USA uznaly Washingtonskou deklaraci, prohlášení nezávislosti československého národa. To byla pro mocnářství poslední rána. Večer 28. října vydal domácí Národní výbor zákon o zřízení samostatného státu československého.

„Vznik republiky je hlavním historickým milníkem našich novodobých dějin, a proto jsme se rozhodli jej uctít zcela novou originální pamětní ražbou z ryzího kovu s trvalou hodnotou,“ vysvětluje Luboš Krčil, ředitel Bohemia mincovny, která v koprodukci s Tatra mincovnou stříbrnou pamětní ražbu vydává.

Vývoj návrhu přední i zadní strany pamětní ražby popisuje medailér MgA. Miroslav Schovanec:

„Poměrně rychle bylo jasno o tom, že zadní straně ražby bude dominovat tzv. sdružený znak legií, který byl v prvních dvou letech nového státu používán jako provizorní státní znak. Vzdáváme tím poctu všem statečným legionářům, kteří hrdinně bojovali za ještě neexistující stát. Motiv na averzní stranu ražby vzešel z delší diskuse, jejímž konsensem byla kombinace portrétů Tomáše Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika s jejich podpisy. Tito dva členové triumvirátu Masaryk – Beneš – Štefánik zároveň symbolizují spojení Čechů a Slováků v nově vzniklé republice, jejíž typický obrys doplněný o lipové lístky a trikoloru je rovněž součástí výsledné kompozice. Velkou pozornost jsme rovněž věnovali výběru ornamentů na pozadí a typu písma, které, myslím, zdařile podtrhují ‚prvorepublikový‘ dojem z celého návrhu.“

Libor Veselý, ředitel Moje mincovna CZ, exkluzivního distributora pamětní ražby, přibližuje detaily jejího uvedení na trh:

„Naším cílem bylo učinit pamětní ražbu z ryzího stříbra Vznik republiky dostupnou všem sběratelům. V našem internetovém obchodě ji všichni zájemci mohou nyní zakoupit za zvýhodněnou cenu 990 Kč, a navíc obdrží stříbrnou pamětní cihličku s portrétem prvního československého ministra financí Aloise Rašína zcela zdarma. Věříme, že naše zákazníky potěšíme i bohatým příslušenstvím v podobě certifikátu pravosti, nádherně zpracované příběhové karty a reprodukce Washingtonské deklarace, jejímž prostřednictvím byla vyhlášena svrchovaná a nezávislá Československá republika.“

Zdaleka ne všichni „noví“ Čechoslováci měli ze státu radost a mladá republika si musela své místo ve světě prosadit. Ale jisté je, že vznikem samostatného Československa bylo odstartováno dvacetileté období úchvatného technologického, průmyslového a kulturního rozvoje, které nás fascinuje a inspiruje dodnes.

Vznik Československa – pamětní stříbrná ražba z koprodukce Bohemia mincovny a Tatra mincovny
Výroční ražbu z ryzího stříbra Vznik republiky za akční cenu 990 Kč a dárek v podobě stříbrné cihličky Alois Rašín získáte exkluzivně prostřednictvím výhradního distributora, společnosti Moje mincovna CZ, na www.vznikrepubliky.cz nebo na telefonním čísle
226 523 096.