Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Radikální politik Rašín prošel vězením a stal se prvním československým ministrem financí

Radikální politik Rašín prošel vězením a stal se prvním československým ministrem financí

Alois Rašín byl prvním československým ministrem financí, politikem, ekonomem a duchovním otcem československé koruny. V letošním roce si připomínáme smutné výročí jeho úmrtí na následky jediného dokonaného atentátu na vysokého ústavního činitele v našich moderních dějinách.

Mladý Rašín vystudoval právnickou fakultu, kde se vyučovala i národohospodářská věda, tedy ekonomický obor. Už jako student se zapojoval do politického hnutí a rakousko-uherské úřady jej za to v procesu s Omladinou dokonce poslaly do vězení. V roce 1911 se stal poslancem.

Po vypuknutí první světové války se zapojil do české odbojové organizace Maffie, čímž prokázal osobní odvahu a přimknul se k radikálnímu odporu. To mu vyneslo v roce 1915 další zatčení a následně rozsudek trestu smrti, který o dva roky později zrušila císařská amnestie. Proces mu vynesl popularitu a uznání, stal se do jisté míry – spolu s dalšími osobnostmi odboje – národním hrdinou.

V nejvyšší politice už Rašín zůstal. V posledním roce války vznikl Národní výbor československý, jehož úkolem byla příprava převzetí státní moci a tvorba nových zákonů nového státu, přičemž Rašín byl členem předsednictva. Stal se také jedním z „Mužů 28. října“, mezi než patřili i Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, kteří vyhlásili samostatný stát. Tato pětice politiků řídila pražský převrat v roce 1918, který vedl ke vzniku Československa.

Rašín je též autorem textu prvního zákona o zřízení samostatného státu. V listopadu 1918 vznikla vláda, v jejímž čele stanul Karel Kramář. Ač se s Rašínem v této první vládě počítalo na post ministra vnitra, nakonec byl nucen převzít jiný úřad a stát se prvním československým ministrem financí.

Ministerstvo financí byla pro nově vzniklou Československou republiku klíčové. Jeho činnost se neomezovala pouze na správu státních financí, ale kontrolovalo celý hospodářský život společnosti. Prvořadým úkolem bylo revitalizovat a znovu nastartovat ekonomiku po vyčerpávající válce. K řešení nastalé situace bylo nutno zavést řízené hospodářství, ačkoliv sám Rašín preferoval minimalizaci státních zásahů do ekonomiky. Nejdůležitějšími kroky ke stabilizaci ekonomiky se měly stát měnová reforma a vytvoření nového státního rozpočtu.

Pokračování článku

Letošní 100. výročí úmrtí doktora Aloise Rašína je poprvé uctěno na oficiální cihličce z ryzího stříbra. Získejte trvalou upomínku na otce československé koruny za pouhých 299 Kč.