Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Před 1160 lety přivítali obyvatelé Velké Moravy soluňské bratry Cyrila a Metoděje

Před 1160 lety přivítali obyvatelé Velké Moravy soluňské bratry Cyrila a Metoděje

5. červenec je v našem kalendáři vyznačen jako státní svátek. Připomínáme si příchod slovanských učenců sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Svátek byl trochu netradičně stanoven na den jejich příchodu na Velkou Moravu v roce 863, i když přesný začátek jejich působení na Moravě neznáme.

Velkomoravská říše patřila v raném středověku k největším slovanským říším ve střední Evropě. Její kníže Rostislav poslal poselstvo k byzantskému císaři Michalu III. se žádostí o vyslání kněžích. Rostislavovi šlo o to, aby Velká Morava měla vlastní církevní uspořádání nezávislé na východofranských, tedy bavorských, biskupech. Císař souhlasil a vyslal soluňské bratry Konstantina a Metoděje. Někdy také bývají označováni jako věrozvěstové, což ale není přesné, protože křesťanská víra se na Velké Moravě rozšířila už před jejich příchodem.

Na Velkou Moravu dorazili v roce 863 dva vzdělanci, kteří znali slovanský jazyk. Mladší Konstantin sestavil slovanské písmo hlaholici a společně s bratrem přeložili do staroslověnštiny liturgické texty. Byzantští intelektuálové při své misi splnili, co od nich kníže požadoval. Vychovali slovanské kněze, kteří nahradili ty bavorské. Zavedli písmo, šířili vzdělání ve slovanském jazyce, ve staroslověnštině se sloužily i církevní obřady.

Bratři se v roce 868 vydali na pozvání papeže do Říma. Konstantin v Římě vážně onemocněl, před smrtí vstoupil do kláštera, kde přijal jméno Cyril. Po smrti bratra v roce 869 se Metoděj vrátil do slovanské Panonie, kde se stal prvním moravsko-panonským arcibiskupem.

Během cyrilometodějské misie neustále propukávaly spory mezi bratry a bavorskými kněžími. Jako zásadní problém se ukázala liturgie ve staroslověnském jazyce. Západní kněží ji neschvalovali, papežská kurie v této otázce kolísala, bratři a posléze Metoděj ale na slovanském jazyce při bohoslužbách trvali. Spor rozhodl až kníže Svatopluk, kterému věčné spory komplikovaly domácí i zahraniční politiku. Po smrti Metoděje v roce 885 vyhnal jeho žáky a Velká Morava se tak přiklonila k latinskému západu.

Další článek

Ryze česká Bohemia mincovna vydala oficiální stříbrnou cihličku s motivem této významné události. U příležitosti blížících se státních svátků můžete ke stříbrné cihličce Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu získat cihličku Upálení mistra Jana Husa ZDARMA. Navíc obdržíte elegantní sběratelské album jako dárek.

Otestovat si své znalosti o těchto historických milnících našich dějin můžete ve vědomostním kvízu, který jsme pro Vás připravili.