Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Jeden z největších církevních reformátorů své názory nezapřel ani v plamenech

Jeden z největších církevních reformátorů své názory nezapřel ani v plamenech

6. červenec je státním svátkem, kdy si připomínáme smrt mistra Jana Husa. Jan Hus patřil k prvním církevním reformátorům a jeho myšlenky ovlivnily další evropské myslitele.

Římskokatolický kněz, vysokoškolský pedagog, myslitel, kazatel a reformátor Jan Hus se narodil někdy kolem roku 1370 v jižních Čechách. V šestnácti letech odešel studovat na Pražskou univerzitu v Praze, ale univerzitní kariéra nebyla pro Husa tím nejdůležitějším. Našel se především jako kněz a kazatel.

Uhrančivým a neotřelým kázáním, ve kterých nešetřil kritikou církve, získal Hus uznání u samotného krále Václava IV., jeho manželky Žofie i u vysoké šlechty, byl ovšem oblíbený i mezi prostými lidmi. Velkého ohlasu dosáhl i proto, že církev procházela hlubokou krizí a různé názorové proudy vedly k volbě dvou a později dokonce tří papežů.

Postupem času se oblíbený kazatel stále více radikalizoval. Vycházel z učení anglického teologa Johna Wycliffa, jehož církev prohlásila za kacíře. Hus jeho názory šířil dál, čímž se dostával do stále většího konfliktu s církví. Kritizoval, že se církev odvrátila od svých kořenů, pranýřoval prodávání odpustků a hlásal, že každý člověk se má řídit přímo Biblí, a ne jejími výklady. Z toho vyplývalo, že podle Husa může kázat i laik, nejen vysvěcený kněz.

Radikální názory šly proti zájmům katolické církve, ze které byl Hus vyloučen, a posléze rovněž ztratil podporu krále Václava IV. Jeho bratr Zikmund, obratnější a mocnější politik i státník, chtěl vyřešit rozkol církve a svolal koncil do Kostnice. Jednou z mnoha záležitostí projednávaných na koncilu byl i proces s kacířem Janem Husem. Hus přijel obhajovat své názory, a když nebyl úspěšný, odmítl je odvolat. Koncil jej odsoudil k smrti na hranici, která vzplála 6. července 1415.

Husova smrt vyvolala bouři v Českém království a vedla k vypuknutí husitské revoluce. Na Husovo učení navázali o sto let později církevní reformátoři Luther, Kalvín či Zwingli.

Další článek

Ryze česká Bohemia mincovna vydala oficiální stříbrnou cihličku s motivem této významné události. U příležitosti blížících se státních svátků můžete ke stříbrné cihličce Upálení mistra Jana Husa získat cihličku Příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu ZDARMA. Navíc obdržíte elegantní sběratelské album jako dárek.

Otestovat si své znalosti o těchto historických milnících našich dějin můžete ve vědomostním kvízu, který jsme pro Vás připravili.