Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Karlova univerzita vznikla před 675 lety, stala se centrem vzdělanosti

Karlova univerzita vznikla před 675 lety, stala se centrem vzdělanosti

Mezi nejvýznamnější počiny Karla IV. patří založení pražského vysokého učení. Slavnostně tak učinil listinou dne 7. dubna 1348, tedy před 675 lety.

Český a římský král věděl, že pro vzestup prestiže Českého království a pro rozvoj vzdělanosti v zaalpské části Svaté říše římské je nová univerzita nezbytná. Rozvíjející se český stát potřeboval vzdělané profesionály, úředníky, právníky, lékaře a kněze. Současně s novou vzdělávací institucí vzrůstal význam Prahy, království i celé dynastie. Univerzita působila nejen v Českém království, ale v celé střední Evropě, jednalo se o první vysoké učení na východ od Paříže a na sever od Alp.

K samotnému založení univerzity, o které již dříve neúspěšně usiloval Karlův děd Václav II., vedla usilovná diplomatická práce. Karel myšlenku oživil ještě před nástupem na český trůn a v roce 1346 se obrátil na papeže Klementa VI., svého bývalého vychovatele a blízkého přítele, se žádostí o zřízení pražské univerzity. Tuto žádost podpořil při jednáních na papežském dvoře v Avignonu i pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic. Papež souhlasil a vydal potřebnou zakládací listinu. Český král následně předložil plán na založení univerzity českému zemskému sněmu a po jeho souhlasu vydal 7. dubna 1348 vlastní zakládací listinu, potvrzenou ještě zlatou bulou římského a českého krále.

Karel si vzal za vzor slavné univerzity v Paříži a Bologni. Základ tvořila fakulta svobodných umění, nazývaná rovněž artistickou fakultou. Jejím úkolem bylo zprostředkovat studentům širší všeobecné vzdělání. Studenti se posléze mohli rozhodnout pro studium na jedné z třech dalších fakult – právnické, lékařské či teologické. I z tohoto důvodu nejvíce studentů i učitelů působilo na artistické fakultě, ostatní fakulty byly mnohem skromnější. Členy její akademické obce měli být nejen domácí, ale i mnozí cizí učitelé a studenti, zejména ze středoevropských oblastí. 

Pokračování článku 

Oslavte 675. výročí založení Karlovy univerzity oficiální cihličkou z ryzího zlata s 25% cenovým zvýhodněním.
Prvních 100 zájemců obdrží navíc DÁREK v podobě numismatické lupy!