Spolehlivý partner sběratelů zlatých a
stříbrných pamětních mincí a medailí

Měnová odluka po rozpadu Československa

Měnová odluka po rozpadu Československa

V polovině roku 1992 už bylo jasné, že se Československo rozpadá. Začaly přípravy na měnovou odluku, na jejímž konci každý nástupnický stát získal svou vlastní měnu.

Česká a Slovenská republika vznikly 1. ledna 1993. Ve stejný den začaly fungovat Česká národní banka a její slovenská obdoba. Politici se dohodli, že po rozpadu bude přechodně stále platit československá koruna, ale narůstal tlak, aby se měny oddělily co nejdříve. Zahraniční investoři stahovali investice, kapitál se nekontrolovaně přeléval ze Slovenska do Česka.

První díl článku

Bankéři ale byli připravení. Už v roce 1992 nechali v Británii a Kolumbii tajně vyrobit kolky, které měly sloužit k přeznačení bankovek. Už v únoru 1993 si mohli lidé začít chodit vyměňovat peníze. Zpátky dostali ty samé bankovky, ale okolkované. Měnová odluka proběhla oficiálně v noci na 8. února.

Přípravu na rozdělení měny se centrální banka snažila do poslední chvíle tajit. Kromě snahy zabránit spekulacím či padělkům nechtěla také vzbudit paniku. Díky tomu, že se peníze v obou státech měnily v poměru 1:1, lidé o nic nepřišli a samotná odluka proběhla bez problémů. Každý člověk si mohl vyměnit čtyři tisíce korun, děti do patnácti let tisícovku. Pokud měli peněz více, mohli si je uložit na účet do banky nebo si je poslat složenkou, kterou zaplatili neokolkovanou bankovkou a za týden si vyzvedli okolkovanou.

Zhruba do čtyř měsíců po odluce přišly do oběhu nové mince, včetně nezvykle hranaté dvacetikoruny. Vzhledu bankovek se zhostil grafik Oldřich Kulhánek spolu s rytcem Milošem Ondráčkem. Z jejich dílny vyšly návrhy, které obstály a proslavily se i ve světě. Češi také poprvé poznali zcela novou bankovku s dosud nezvyklou hodnotou dvě stě korun, na které je vyobrazen J. A. Komenský.

Měnová odluka, stejně jako rozdělení Československa, proběhla klidně a bez větších problémů.

Oslavte 30. výročí existence samostatné České republiky oficiální cihličkou z ryzího stříbra s 50% cenovým zvýhodněním.
Prvních 100 zájemců navíc obdrží DÁREK v podobě originálního exempláře první poštovní známky nově vzniklého státu.